Bankowość

Windykacja długów w Hiszpanii

Hiszpanie zyskali złą sławę jako najgorsi – tuż za Włochami – płatnicy w Europie. Sprawdź, jak sobie radzić, jeśli Twój kontrahent okazał się nieuczciwy.

 Problemy związane z odzyskiwaniem należności od hiszpańskich dłużników można rozwiązać polubownie lub w sądzie. Wyrok sądu hiszpańskiego poprzedzony jest przeprowadzeniem postępowania upominawczego, ale może też zostać wydany na podstawie wyroku zagranicznego, w tym polskiego, sądu.

Próbę odzyskania należności od hiszpańskiego dłużnika należy rozpocząć od tzw. działań na drodze polubownej. Trzeba próbować nawiązać z nim kontakt – m.in. telefoniczny lub mejlowy – ustalić przyczynę opóźnienia oraz termin spłaty. Jeśli dłużnik nas unika, wszczyna się postępowanie upominawcze. Należy złożyć pismo z żądaniem, podać dane wierzyciela i dłużnika, uzasadnienie roszczenia oraz kwotę. Odpowiedni formularz można pobrać w sądzie, ale także przez Internet.

Warto także przeprowadzić analizę sytuacji finansowej dłużnika na podstawie informacji zamieszczonych w publicznych rejestrach. Z kolei postępowanie egzekucyjne przeprowadza się po wydaniu wyroku sądu.

Jeśli uzyskaliśmy tytuł egzekucyjny wydany na terytorium innego państwa, wszczyna się postępowanie mające na celu uznanie tegoż wyroku. Konieczny jest udział adwokata i pełnomocnika procesowego, jeśli suma długu przekracza 2.000 €.
Skuteczną windykację należności przeprowadzą za nas także zewnętrze firmy – zwykle podejmują one działania na terenie kraju dłużnika. Nieodzowna okazuje się m.in. znajomość hiszpańskiego prawa.