Firma

Crowfunding – projekt finansowany wspólnie przez społeczność

Crowdfunding staje się coraz popularniejszy – to szansa na realizację oryginalnych i często nowatorskich projektów. Często jego sfinansowanie nie byłoby możliwe przy wykorzystaniu tradycyjnych sposobów – wyjaśniamy, czym jest crowfunding.

Crowfunding – szansa na realizację projektu
Crowfunding to szansa dla każdego na realizację jego projektu bez obaw o fundusze. Są one realizowane z pieniędzy społeczności. To stosunkowo nowe i młode zjawisko, jego potencjał dopiero jest odkrywany.

Warto przytoczyć definicję z „Encyklopedii zarządzania”: „Crowdunfing (od ang. crowd – tłum, funding – finansowanie) jest to forma pozyskiwania funduszy na realizację danego projektu przy wykorzystaniu specjalnie stworzonych w tym celu witryn oraz społeczności online. Crowdfunding zakłada alokację środków pieniężnych przeznaczonych dobrowolnie na finalizację przedsięwzięcia w postaci wpłat o niskim kapitale i wysokiej częstotliwości od osób zainteresowanych danym projektem”.

W tym modelu kluczową rolę pełnią ludzie, którzy z własnej woli wspierają wybrany projekt finansowo – najczęściej trzeba po prostu wejść na jeden z portali crowdfundingowych, aby wykonać przelew. Często są to na przykład zbiórki na cele pomocowe, np. na leczenie. Poszczególne inicjatywy muszą jednak odpowiadać konkretnym zapisom. Warto wiedzieć, że crowdfunding nie dotyczy tylko projektów charytatywnych.

Największe i popularne portale crowdfundingowe
Jakie są godne uwagi, dostępne na rynku, możliwości finansowania społecznościowego? Wśród nich warto wymienić między innymi Kickstarter, najbardziej popularną wśród użytkowników Internetu platformę tego typu. Od 2009 zebrano na niej aż ponad 5 miliardów dolarów, co pozwoliło sfinansować ponad 182 tysiące projektów.

Warto dodać, że projekt musi zdobyć pełną kwotę, by mógł być sfinansowany. Inne platformy to na przykład Beesfund, Indiegogo, Polakpotrafi.pl, Wspieramto.pl. Aby zwiększyć szanse na sukces, należy dopasować platformę najlepiej do projektu.

Ewelina, geralt – pixabay