Dom

Usługi realizowane w ramach zarządzania inwestycjami

Usługi na etapie realizacji inwestycji budowlanej mogą obejmować wiele czynności – warto zlecić je odpowiedniej firmie, która sprawi, że nie trzeba będzie martwić się o stronę techniczną projektu i wykonanie budżetu.

Zarządzanie inwestycjami – kompleksowa usługa hybrydowa

Zarządzanie inwestycją w nieruchomości to połączenie wszystkich usług dla inwestorów w zakresie zastępstwa inwestycyjnego, a także oferty dla właścicieli z zarządzania najmem oraz wsparcia prawnego przez czas współpracy. Usługa adresowana jest do inwestorów planujących zakup nieruchomości w celach inwestycyjnych lub realizacji inwestycji dla prywatnych lub komercyjnych celów.

Zarządzanie inwestycjami – zakres działań

W ramach zarządzania realizacją inwestycji poszczególne firmy oferują różne działania z zakresu Investment management, między innymi:

– poszukiwanie i pozyskanie nieruchomości (np. selekcja ofert, przygotowanie inwentaryzacji; przeprowadzenie wizji nieruchomości, negocjacja ceny zakupu lub stawki najmu);

– wspieranie procesu decyzyjnego (studium wykonalności, studium potencjału inwestycji), ocena rentowności inwestycji;

– badanie prawne nieruchomości (m.in. sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości i dokumentacji);

– badanie techniczne nieruchomości (opinie techniczne, weryfikacja dokumentacji technicznej; pomiary itd.);

– analiza nowego projektu (ocena, czy warto zainwestować w daną działkę lub nieruchomość, analiza ryzyk, rekomendacja optymalnego rozwiązania);

– opracowanie projektu budowlanego (koncepcja w kilku wariantach, projekt architektoniczno-budowlany pozwalający na uzyskanie pozwolenia na budowę);

– koordynacja prac firm wykonawczych, zarządzania kosztami i budżetem, przestrzeganie harmonogramu, kontrola jakości wykonanych robót (Project Management);

– nadzór inwestorski mający na celu zapewnienie realizacji inwestycji zgodnie z projektem, normami i przepisami prawa;

– prowadzenia przetargów, pomoc w wyborze firm wykonawczych;

– koordynowanie prac prowadzonych przez najemców (negocjacja umów najmu, prace adaptacyjne, rozliczenie kosztów, prace nad dokumentacją i jej uzgodnienie, wreszcie otwarcie lokalu);

– nadzór nad wykonaniem robót budowlanych i instalacyjnych;

– nadzór nad usuwaniem szkodliwych związków z gruntu stanowiącego część nieruchomości (tzw. remediacja gruntów);

– kontrola jakości mająca na celu wczesne wykrycie ew. wad i usterek oraz ich naprawa;

– zarządzanie kosztami (kompleksowa kontrola kosztów realizacji inwestycji, a także wsparcie w ich obniżaniu); – kontrola jakości mająca na celu wczesne wykrycie ew. wad i usterek oraz ich naprawa;

– odbiór końcowy (doradztwo i realizacja pełnej procedury);

– przekazanie do użytkowania.

Więcej szczegółów na stronie: https://budownictwo.dekra.pl/zarzadzanie-kosztami.html

Ewelina, f: PIX1861 / pixabay